fai favor

non me vendas deterxente

fixo crac a lavadora