cachos de sons
podes se queres
facer o morto
pero
as quenllas teñen
motoserras sensibles
aos latexos
amplificados polas augas movedizas
do teu corazón