imaxina sen imaxes


baixada ao céo
subida ao inferno


A imaxinación poténciase con sonidos


e satúrase con imaxes:

cando "oímos" unha palabra

actúa a imaxe mental asociada, 

é dicir, imaxinamos.

Cando vemos unha imaxe

non hai nada que imaxinar.

Dicir que unha imaxe vale máis que mil palabras

é unha gran mentira  

                          no terreo da imaxinación

                          aínda que é unha mentira moi rendible

                          no ermo da publicidade.


HUMUNCULUS CIBERNETICUS

Nace do humus electrónico

á sombra dos bosquescables horizontais

onde pousan sinestésicos

os paxaros do sentido ecléctico.

Hai unha poeira caendo

si, caendo

en todo o que non dixemos

en todo o que non fixemos

en todo o que non acreditamos

si, unha poeira pousando

entre a herba azul

dos pensamentos máis negros.