principio e finou como constatar que a curvatura dun cadrado é a cadratura dun circo e viceversa