dimensión persoal

Contra toda poeira mental
que cae sobre min
como chuvia radioactiva
disparo balas de vento
almacenadas nas velas verdes
da miña nave.


Nin me resisto
nin me resigno.

Recupero o que queda
do meu plano privado.


O home non é Adán
A muller non é Eva
Isto non é o Paraíso
Tampouco todo o contrario
Se cadra é a parte de atrás do espello
Apaga a máquina e comprobaralo.