en liña recta
ENCONTROS
O dardo
Sen andar á súa procura
Dá no centro da diana