EN ABERTO                                                    PLURISIGNIFICACIÓN
                                             Recibo unha mensaxe telepática:
                         Alguén foi capaz de crear unha entrada mutante no seu blog
                                O seu contido muda dependendo de quen a lea
                             O autor non quere ferir os sentimentos de ninguén.