ocorrencias para noidesno satélite do noxo
alguén bota lapos
antes de asoarse
ruidosa e brutiñamente

que pouco amable ies!
fago ben, e a ti que che importa?