pantalladasAMORES DE PANTALLA
Aqueles que
Adiados
Para a eternidade
Resúmense en pura palla

Nunca reciben mensaxe de verificación
Non se senten
Non se padecen
Máis que no plano mental
Que é o plano onde
Operan os minusválidos emocionais

Como a eternidade morreu
Que a liquidamos hai uns días
Os pobres amores
Non vividos
Son tan pantasmagóricos
Que non fican nin os ósos
Para seren lembrados

Da rede deses amores
Líbreme eu para sempre
Pois derivan en horrores
Postre para dementes.


parte de guerra 2: amarellesbravos


pingas: voo618