barro quente

recibo este primeiro día do ano
cheo de vento toleirón
co mesmo coidado
con que nun día de frío
se recibe unha botella de barro
rechea de auga moi quente

procurarei
que non me caia
das mans
xeadas