micrón 03


do que xace enterrado 
nas raíces máis profundas do meu corazón
aliméntase a árbore
dos meus desexos
para florecer
en lava
incandescente
que ninguén poderá nunca
trincar
nin poñer en valor
no mercado
das frustracións de deseño