Bukovski de novo

Entre os moitos defectos do señor Botella / Bebida
non é dos de menor envergadura (palabriña que estamos seguras adora)
o de considerar
que á final todas as mulleres volven
pois non
hai mulleres
que nacen
para non volver
nunca
claro que
quen pode afirmar algo seguro sobre o señor Botellón de Bar?
quen di as chorradas máis inxénuas que lin na miña vida
sobre as mulleres
é un tal Chinaski
a quen un día adicarei
un poemiña completo
cando cure do noxo
que me suscita
o encontro con semellante
personaxe
da literatura etílica.

Pensándoo só un pouco
tanto bukovski como chinasqui
son dous magníficos nomes
para poñerlle
a un can
sen dono
antes de que a rabia
o leve á eternidade
das pulgas
de quero e non podo
e que lle imos facer!