boli e papelcando se mobiliza a calor do tráfico
dos calendarios en curso
nas longas avenidas da morte
o lume ancestral apágase
o que queda é cemento
boa noite
e feliz
labirinto


boli sobre papel de sobre amarelento
con certo horror vacui
sen por que