nunca choveu que non escampara
despois do temporal
decembro2011