labor de canteirosSen querelo 
a auga e o tempo
abren nas pedras
furados encantadores

o mar labra
co seu cicel de escuma
grutas anónimas
onde xacen agochados
todos os tesouros
que se poidan imaxinar

pregúntome
que non seremos capaces 
de facer nós
coa forza imparable
da nosa vontade