Verde verde verde

LEMBRANZA


A Terra devólvete a min.
De non morreres,
nin as augas sen veas,
nin as froitas con pel,
nin os volcáns,
no seu frescor, sabor e lume,
me darían a túa presenza.
Seríame indiferente
este globo ourizado
que expulsa da súa entraña
as vidas e as árbores,
para que os rodeen 
de cor e tenrura.
A Terra sabe ben
que o sol e as estrelas
son olladas de seres que non existen.
Só creo en ti, planeta onde morro,
onde morreu quen sempre me acompaña.


MANUEL ATOLAGUIRRE: A lenta liberdade , 1936