mercado bursátilCoa crise que inventamos
Tentaremos que todo quede a metade de prezo
Para que vostede siga pagando
Máis do dobre do que pagaba antes
Pola mesma cantidade de merda do mercado
OK?