no soño hai grandes explosions 
de auga

a paisaxe énchese de cadoiros

vou ao seu encontro 
facendo iacusi