dito e feitosó con ideas
non se fai un cesto

sen idea
tampouco