equilibrismos
na sociedade totalmente permisiva
non se permite nada
que non sexa
calquera cousa

&

e así todo queda cousificado
etiquetado e codificado
para o consumo