licencia para errar
é o vento
quen pon a voar
o teu pelo
en movemento

é o tempo
ennovelando 
en ristras de poemas
a inocencia 
do silencio
que nos vén ben visitar

é a erosión
calcañar de aceiro
ión de eros en acción
sexo branco
das pedras
traballadas por unha icógnita
a non despexar

si, podes preguntar
a respostas van no vento
e nos feitos
aínda por imaxinar

a indixencia das esporas
esparéxese ao azar
no medio e medio do medo
no medio e medio do mar