variacións Castelao
virá a morte
e, coma sempre,
terá os teus ollos

darame a risa parva
e coa gadaña en alto fará un xesto:
" pasa, calamidá"