escrito transparente achado na tarxeta da seguridade sexual dun birollodescoñecida

submersa
a noite todo o cala

acibeche tallado
en arrepíos
a pingar en morse
 tinta de tecer fríos

follas negras
a noite abre portas pechas
á palidez do día