plan eta riotapa de ferro dun sumidoiro
da vella ETEA
delicadamente labrada
pola ferruxe
baixo o enreixado
agroman
galaxias
ou
as caries fosilizadas
dun mamut
de amor 
tempo