follárbore


a folla garda memoria
de toda a  árbore
antes aínda de que empece a dar peras
e
a xulgar polas cores
cando as dea
saberán a auténticas peras de aldea
- sostivo a pereira-