mira tio pasado son esquirlas
que pasan a través de min
sen conseguir tocarme
nacín nunha pedra de auga

o presente é un papel secante
saturado de manchas
que pingan

e o futuro.....que lle dean!

dáme terra
o resto do universo
todo para ti