a lúa suicidouse
botándose ao mar
dela só fica
un leve rastro
de sangue
alaranxado
que se disipa
sen despedirse