o que tiña que dicirche
era tan fermoso
que o esquecín
no camiño

lembrareino
cando volva