todo o que fun
todo o que serei
danza comigo no que son 
neste instante
de realidade condicional