todo canto desandeise puidese agora andar
todo canto desandei
volvería camiñar
polos prados que pisei
para perder de vista
o meu destino