céo en terra

posiblemente agarden por min
varias cadeas de erros 
múltiplos de cero

acadarei con eles
obxectivos
inéditos