oh, Vigo!Vigo ao lonxe
é un mero banco de néboa
expedindo talóns de aceiro
nos tanques das piscifactorías
onde non é rendible criar
os xurelos salvaxes

agora xa brilla o sol
e non consigo ver nada
que non cheire
a verquido