horas lectivasos nenos no recreo
fan dos dos seus berros xogos
que rebotan
contra as paredes de cemento
do patio concertado

o bruído informe
semella o dos paxaros dunha  palmeira xigante
a ensaiaren
voos sincronizados

mentras

as vellas lombas verdinegras de Teis
votan unanimemente
que se firme un pacto duradeiro
coa chuvia