noite de reis

sentín toda a noite
andar os kamelos
das súas maxestades pantasmagórikas
kargados de cousas inútiles

kon elas tamén ía o demo
mendigando beatas
e mamadas a granel

sempre hai un rito roto para un deskosido