PREVISIÓNS SEN PRAZOS


mantéñense as teses da pen-uria
1º seguir matando amores
2º flaxelando moras

previsións a curto, medio e longo prazo:
fluidez relativa na cinta transportadora

quedan destimados
todos os proxectos cooperativos
fóra de nómina

darase unicamente vía libre
aos papeis ciberimaxinarios

a loita centrarase
na detección de virus, troianos,
carrachas informáticas
e demáis parásitos
para seren convenientemente arquivados
no baúl dos recordos remotos

farase a vista gorda
co resto das ameazas
para que siga vivo o mercado


manteranse as estratexias de rigor
e todos os decorados

carta de axuste de recheo:
autopublicidade morbosa de media hora
cada cinco minutos
(aportación de Hipocrilandia)

cando se esgoten os temas persoais
diríxase á sección de recursos  e melopeas:

a bomba atómica
a pobreza e as súas miserias
a escravitude voluntaria
a rede de microchips controlados
as marabillas do futuro inimaxinable
todo tipo de políticas e ideoloxías e,
por suposto, a ineptitude conxénita dos educadores,

polo mero feito de selo

TESE BÁSICA:
manter a produción e o consumo
para garantir fluidez económica


CANDO TODO FALLE:
PLAN B:
explicitar con todo luxo de detalles
todo aquilo que non se entenda
e
colaborar sempre
na produción masiva de
incertidumes
+
anestesia pornográfica
envasada nos
laboratorios de prostitución
a domicilio.