DIMISIÓN SEN DEDOS


A CIDADE IMPROVISA UN OUVEO MECÁNICO
MENTRES
PARECE QUE NADA SUCEDE
incrustada
na media noite
a media lúa
esqueceu os calendarios
a gran máqina
fai cómputo de erros
desclasificados
e a miña voz esvara serpe
á procura
dun ámbito
que esquiva
os sons
dos
soños
sonámbulos

quería verte
sen
visións