perdidiños 3

os nosos xestos son
sistematicamente traizoados
porque esa é a dinámica da historia

que nos obriga a darlle continuidade?

o medo
a ser leais
a nós mesmos
e aos demaís