perdidiños 5

QUEN MANDA EN MIN?
das ruínas do vello mundo
eu ergo a autoridade
que exerzo sobre min mesma
porriba de calquera outra
consciente
da libre circulación
de sicarios