perdidiños 9

a ausencia de propiedade
condenaríanos
a ser carne de barracón
de escravos

ningún sistema político
protexe a persoa e o seu territorio
ese lugar onde facer o que che pete
sen invadir a ninguén
ese lugar íntimo e sen cámaras
onde poder tolear a gusto
para non volverse tolo