perdidiños11

DISTANCIA
a arte da distancia
é unha boa cenoria
para facer que vire a noria

non coñezo na distancia
máis que tortura

toda distancia impide a proximidade
toda proximidade
é unha oportunidade
para facer real
o imposible