REFLEXIÓNS SEN ESPELLOSandando sen camiños 
chego a un lugar sen dor
alí onde podo amar sen fisuras 


-------------------


terra firme haina só nun mesmo
e en ningunha outra parte


--------------------


o movemento incesante do océano
é o dun bambán cósmico
que pende das cordas polícromas do amor.


A luxuria só serve para esgotalo
nun fastío vermello


-------------------


mergúllome neste gozo
para que entre o osíxeno
por todas as portas da miña eu-nación


-------------------


rexeitando coordenadas imaxinarias
fortalézome no que son


------------------