TI-EU-EL-ELA-NÓS-VÓS-ELES-ELAS
Ti e eu...
coñecémonos como estraños, cada quen levando consigo un misterio.

Non podo dicir quen es: se cadra non chegarei a coñecerte nunca de todo.
Pero confío en que es unha persoa por dereito propio, en posesión dunha beleza e un valor que son os maís prezados tesouros da Terra.

Así pois esta é a miña intención:
Non che imporei identidades, estás invitado a converterte en ti mesmo sen vergoña nin temor.
Manterei aberto un espazo para ti no mundo e defenderei o teu dereito a enchelo cunha auténtica vocación.
Pois mentres dure a tua búsqueda, terás a miña lealtade.


Theodore Roszak