UNHA COUSA LEVA A OUTRA

 quen nunca 
 me deu a benvida
non pode
dicirme 
adeus